ПОЛЕЗНО ЗА ВАС

 • 121967651_389178965417065_3738874110446456349_nАктуална и полезна информация за текущо и предстоящо финансиране на проекти със средства по национални или европейски програми, както и указания за успешно управление и отчитане на проекти, можете да намерите на нашата FB страница. Последвайте ни!

 

ПРОГРАМА “КУЛТУРА” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за преодоляване последствията от COVID-19

 • Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2021 г. Срокът за подаване на проекти е от 16 ноември до 16 декември 2020 г., включително.
 • Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на програма „Култура” на линк https://kultura.sofia.bg
 • По Програмата ще се подкрепят проекти по следните тематични направления:
Направление 1: „Театър” (драматичен, куклен и танцов, мюзикъл, перформативни сценични форми, цирк)
Направление 2: „Музика и танц” (съвременни и класически музикални жанрове, опера, оперета, джаз; класически, съвременен и фолклорен танц)
Направление 3: „Визуални изкуства” (класически и съвременни форми във визуалните изкуства)
Направление 4: „Литература”
Направление 5: „Историческо наследство и социализация на недвижими културни ценности”
Направление 6: „Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата”
Направление 7: „Мобилност” – предвидена е една сесия през 2021г.
Направление 8: „Културни партньорства и копродукции”
Направление 9: „Активни публики”
Направление 10: „Кино”
Направление 11: „София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)”
 • В сесията могат да бъдат подавани проектни предложения за всички направления, с изключение на Направление 7: „Мобилност”, за коeто е определена отделна сесия, със срок за кандидатстване 14 април – 14 май 2021 г., след преценка на епидемиологичната ситуация.
 • ✍️ Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук
 • ✍️ Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2021 г. вижте тук
 • ✍️ Документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2021 г. вижте тук

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ (Актуално към 16.11.2020 г.)

Информация за отворени процедури за финансиране 

 

Информация за предстоящи процедури за финансиране на бизнеса 

Информация за отчитане на договорени процедури за финансиране

 


 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО  (ПЧП) 

 • По-долу можете да намерите интересна информация свързана с публично-частното партньорство в България – интервюта, статии, презентации, както и актуална информация за обучения и семинари по темата:
 • Статия за ПЧП
 • Презентация – Модели на ПЧП