ПЧП БЪЛГАРИЯ” ЕООД е компания, предоставяща консултантски услуги в сферата на публично-частното партньорство, подготовката на проекти, финансирани от оперативните програми на Европейския съюз и други донорски програми, както и изготвянето на бизнес планове и концепции за привличане на външно финансиране.

Мисията на компанията е да предоставяме на нашите клиенти услуги за реализируеми проекти и трайни решения. 

Ние работим на проектен принцип, за да предложим най-доброто на нашите клиенти, като за всеки проект съставяме екип от необходимите специалисти, според спецификата на съответната задача.

… Нашите услуги …

 

 

 

Публично-частно партньорство (ПЧП)

o Предпроектни проучвания o Финансово-икономически анализи o Изготвяне на проектна документация o Участие в преговори с държавни, частни и финансови институции

Еврофинансиране

o Разработване на проектни идеи и цялостна документация за кандидатстване по Оперативните програми и други донорски програми o Отчитане на проекти o Текущо консултиране по изпълнението и отчитането на проекти o Участие в екипи за управление или изпълнение на проекти

Услуги за бизнеса

o Разработване на бизнес планове, финансови модели и анализи o Иновативни управленски практики

Консултации

o Финансово-счетоводни услуги o Данъчни консултации

Имате въпрос?

Пишете ни. Нашите експерти ще Ви отговорят!

… Контакти …

1000 София, България
Email: office@pppbulgaria.com

Phone: (+359 886) 721870